Risale-i Nur'dan Vecizeler

Ey insanlar! Fâni, kısa, faydasız ömrünüzü; bâki, uzun, faydalı, meyvedar yapmak ister misiniz? Madem istemek insaniyetin iktizasıdır, Bâki-i Hakiki’nin yoluna sarf ediniz. Çünkü Bâki’ye müteveccih olan şey, bekanın cilvesine mazhar olur.


(Lem’alar, sh. 17)


***


Şu dâr-ı dünya, meydan-ı imtihandır ve dâr-ı hizmettir; lezzet ve ücret ve mükâfat yeri değildir.


(Lem’alar, sh. 10)


***


Tabiat bir sanat-ı İlahiyedir, sâni’ olmaz. Bir kitabet-i Rabbaniyedir, kâtip olmaz. Bir nakıştır, nakkaş olamaz. Bir defterdir, defterdar olmaz. Bir kanundur, kudret olmaz.


(Lem’alar, sh. 342)


***


Kur’an bir hâfızdır, kudret kalemiyle kâinat sahifelerinde yazılan âyâtı okuyor.


(Lem’alar, sh. 128)


***


Zaman ihtiyarlandıkça Kur’an gençleşiyor, rumuzu tavazzuh ediyor.


(S.T. İşarat, sh. 102)


***


sh:239


Hiç mümkün müdür ki semavat ve arzı halk eden bir Sâni’-i Hakîm, semavat ve arzın en mühim neticesi ve kâinatın en mükemmel meyvesi olan insanları başıboş bıraksın, esbab ve tesadüfe havale etsin, hikmet-i bâhiresini abesiyete kalbetsin? Hâşâ!


(Mektubat, sh. 237)


***


Elde Kur’an gibi bir mu’cize-i bâki varken


Başka bürhan aramak aklıma zâid görünür.


Elde Kur’an gibi bir bürhan-ı hakikat varken


Münkirleri ilzam için gönlüme sıklet mi gelir?


(Sözler, sh. 365)


***


Ey insan! Fenaya, ademe, hiçliğe, zulümata, nisyana, çürümeye, dağılmaya ve kesrette boğulmaya gittiğinizi tevehhüm edip düşünmeyiniz. Siz fenaya değil, bekaya gidiyorsunuz. Ademe değil, vücud-u daimîye sevk olunuyorsunuz. Zulümata değil, âlem-i nura giriyorsunuz. Sahip ve Mâlik-i Hakiki’nin tarafına gidiyorsunuz ve Sultan-ı Ezelî’nin payitahtına dönüyorsunuz. Kesrette boğulmaya değil, vahdet dairesinde teneffüs edeceksiniz. Firaka değil, visale müteveccihsiniz.


(Mektubat, sh. 228)


***


Ey insan! Sen eğer nefis ve şeytanı dinlersen esfel-i safilîne düşersin. Eğer Hak ve Kur’an’ı dinlersen a’lâ-yı illiyyîne çıkar, kâinatın bir güzel takvimi olursun.


(Sözler, sh. 328)


***


Haşirde sizi ihya edecek zat, öyle bir zattır ki bütün kâinat, ona emirber nefer hükmündedir… Her şeyin dizgini elinde, her şeyin anahtarı yanında, gece ve gündüzü, kış ve yazı bir kitap sahifeleri gibi kolayca çevirir; dünya ve âhireti, iki menzil gibi bunu kapar, onu açar bir Kadîr-i Zülcelal’dir.


(Sözler, sh. 425)


***


Bu insan zanneder mi ki başı boş kalacak? Hâşâ! Belki insan, ebede mebustur ve saadet-i ebediyeye ve şekavet-i daimeye namzettir. Küçük büyük, az çok her amelinden muhasebe görecek. Ya taltif veya tokat yiyecek.


(Lem’alar, sh. 138)


***


Allah’ı tanımayanın, dünya dolusu bela başında vardır. Allah’ı tanıyanın dünyası nurla ve manevî sürurla doludur. Derecesine göre iman kuvvetiyle hisseder.


(Lem’alar, sh. 210)


***


Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle ziynetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.


(Sözler, sh. 146)


***


sh:242


Hakiki zevk ve elemsiz lezzet ve kedersiz sevinç ve hayattaki saadet yalnız imandadır ve iman hakikatleri dairesinde bulunur.


(Sözler, sh. 150)


***


Din hayatın hayatı hem nuru hem esası. İhya-yı din ile olur şu milletin ihyası.


(Sözler, sh. 717)


***


Dâr-ı fâniden dâr-ı bâkiye dönülecek ve Kadîm-i Bâki’nin makarr-ı saltanat-ı ebediyesine gidilecek ve kesret-i esbabdan Vâhid-i Zülcelal’in daire-i kudretine gidilecek, dünyadan âhirete geçilecek. Merciiniz onun dergâhıdır, melceiniz onun rahmetidir.


(Mektubat, sh. 252)


***


İman, hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir.


(Sözler, sh. 314)


***


İman, insanı insan eder. Belki insanı sultan eder.


(Sözler, sh. 315)


***


Cenab-ı Hakk’ı tanıyan ve seven, nihayetsiz saadete, nimete, envara, esrara ya bi’l-kuvve veya bilfiil mazhardır. Onu hakiki tanımayan, sevmeyen nihayetsiz şekavete, âlâma ve evhama manen ve maddeten müptela olur.


(Mektubat, sh. 223)


***


İman, bir manevî tûba-i cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise manevî bir zakkum-u cehennem tohumunu saklıyor.


Demek selâmet ve emniyet, yalnız İslâmiyet’te ve imandadır.


(Sözler, sh. 17)


***


Kur’an yıldızlarına perde çekilmez. Gözünü kapayan yalnız kendi görmez, başkasına gece yapamaz.


(Mektubat, sh. 66)


 


Risale-i Nur'dan Vecizeler<

102007 kez okundu


Diğer Makaleler

Ayetü’l-Kübra Sesli Risale-i Nur

 Sesli Kitabı İndir İnsanın…

Görüntüle

Tecvid Dersleri

TECVÎD İLMİNİN MAHİYETİTECVÎD…

Görüntüle

Mirkat-üs Sünnet Sesli Risale-i Nur

Sesli Kitabı İndir İnsanlığın…

Görüntüle

Biz Kimiz

Değerli ziyaretçimiz, Kur’anî İlimler Eğitim sitemizin en birinci gayesi, Kur’an’ın kudsiyeti ve ehemmiyetini kavrayabilmek, Kur’an ile alakalı bilgilerimizi güçlendirmek, Elif ba, Tecvid, Hatim, Cüz, Kıraat gibi konuları bir arada istifadeye sunmak ve bu gibi Kur’ân-ı Kerimle alakalı ihtiyaçlarımıza yardımcı olabilmektir.

1973 yılında Kur’an-ı Kerim’in neşri amacıyla kurulan Hizmet Vakfı, bu eğitim sitesini hayata geçirerek bu konuda hissedilen bir eksikliği gidermeyi hedeflemektedir.

Aylık Bülten'e Kaydolun

Son gelişmelerden haberdar olmak için mail adresinizle kaydolun

Bize Ulaşın

Adres: Molla Fenari Mah. Yeniçeriler Cad. Bileyciler Sokak No:61 Beyazıt - Fatih/İstanbul
T : (0212) 585 36 38
E : info@hizmetvakfi.org

Bizi Sosyal Medyadan Takip Edebilirsiniz.

Copyright © 2020. kuranikerim.net.tr portal sitesi hizmetvakfı'nın hizmetidir. Her hakkı saklıdır, izinsiz hiçbir materyal alınamaz...